Vi sørger for at ejendommen fremstår pæn, ren og velfungerende.
Vi kan tilbyde jer en fast Varmemester med mange års erfaring, som ejendommens beboere kender og føler sig trygge ved, samt hele vores bagland til rengøringsopgaver og havearbejde.

 • Døgnvagt/telefon- og kontortid til beboerhenvendelser
 • Tilsyn med ejendommens installationer
 • Montage og reparation af lyskilder m.v.
 • Aflæsning af målere og forbrug
 • Pasning af varmecentral, CTS styring m.v.
 • Bekæmpelse af legionellabakterier i varmtvandsbeholdere
 • Ind- og fraflytningsrapporter, Fremvisning, Rengøring efter fraflytning
 • Pasning af ejendommens udendørsområder, havearbejde, snerydning
 • Udvikling af gård- og legemiljøer
 • Affaldshåndtering/sortering
 • Energivejledning
 • Håndværkerstyring
 • Rensning af centralsug
 • Trapperengøring
 • Vinduespolering
 • Grafittibekæmpelse
 • Akutte opgaver

Kontakt os vedrørende et tilbud på Ejendomsservice her